İBYS Nedir?

 

İBYS Nedir?

İBYS (İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş sistemdir. İBYS projesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilerin toplanması, toplanan verilerin anlamlandırılması, bölgesel ve sektörel olarak anlamlandırılan verilerin bütünleştirilmesini amaçlamaktadır.


 

İBYS Projesinin Sektörlere Katkısı

İBYS projesi kapsamında toplanan veriler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmtler Bakanlığı tarafından anlamlı ve bütünleşmiş hale getirilerek hem bölgesel hem de sektörel olarak sınıflandırılmaktdır. Sınıflandırılan bu veriler soucunda otaya çıka bilgi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yeni önemler alınabilecek ve erken tespit imkanı sağlanacaktır.


 

İBYS Projesinin OSGB Firmalarına Katkısı

İBYS Projesi, OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) firmalarının imza ile yürütmüş olduğu bir çok süreci elektronik imza ile gerçekleştirebilmesini, bakanlığa anlık olarak veri gönderebilmesini ve iş yeri hekimlerinin kolay bir şekilde e-reçete yazabilmesini sağlamaktadır.


 

İBYS Projesinin Kapsamı Nedir?

İBYS Projesi ile birlikte aşağıda yer alan tüm veriler sisteme girildikten sonra bakanlığa otomatik olarak aktarılmalıdır;

Bu verilerin hepsi elektronik imza ile imzalanarak bakanlığa Veribys tarafından otomatik olarak iletilmektedir.